מירי אופריכטר רואה רק את טובת הילד

פקידת הסעד מירי אופריכטר, רואה בעבודתה רק את טובת הילד. חלק מראייה זו, היא ההבנה הבסיסית שטובת הילד, היא להיות במעגל המשפחתי, ולכן, גם במקרים שההורים אינם יכולים מסיבות שונות לגדל את הילד, תעדיף מירי אופריכטר, שהילד יגדל אצל משפחה מהמעגל המשפחתי הקרוב של הילד.

מה החשיבות בכך שהילד יגדל במעגל המשפחתי?

התשובה לשאלה הזו, נעוצה בתפיסת עולם שונה, הנותנת פירוש אחר למילים "טובת הילד". יש הבדל משמעותי, בין התפיסה, בה משרד הרווחה ראה את טובת הילד במשך עשרות שנים, לבין התפיסה בה מירי, רואה את "טובת הילד".

מהי טובת הילד? לשאלה זו, יש כמה תשובות. ההגדרה הבסיסית של "טובת הילד", היא שלילד טוב מבחינה פיזית ונפשית.

כיצד דואגים לטובת הילד? יש להבין, שקיים פער, בין המצב הרצוי של טובת הילד, לבין המצב המצוי. במציאות החיים הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל, לא תמיד אפשר להגיע למצב הרצוי, אך כדאי תמיד לשאוף אליו. מהו המצב הרצוי? המצב הרצוי, הוא מצב בו הילד מוקף על ידי בני משפחתו, בחום ואהבה, ובמקביל חי ברווחה כלכלית, שבע, ועסוק בתעסוקה מתמדת כל הזמן, ומקבל חוגי העשרה לרוב.

מה חשוב יותר- רווחה כלכלית, או חום ואהבה? ישנם חילוקי דעות מקצועיים, לגבי התשובה לשאלה זו. במשך עשרות שנים, הייתה הדעה הרווחת, שרווחה כלכלית, חשובה יותר מקבלת חום ואהבה מהמשפחה, ולכן הרשויות הוציאו ילדים מבתים חמים ואוהבים, רק בגלל מצב כלכלי קשה. כיום, הגישה הפוכה לחלוטין, ופקידות סעד רבות, כמו פקידת הסעד מירי אופריכטר, מבינות, שחשוב יותר שהילד יהיה בחזקת הוריו, וטובת הילד, היא קבלת חום ואהבה מבני משפחתו, ובמקביל, מנסה פקידת הסעד מירי אופריכטר, לסייע למשפחה לצאת מהמצוקה הכלכלית.

אילו סוגי פערים קיימים בין המצב הרצוי למצב המצוי? ישנם 2 , סוגי פערים, בין המצב הרצוי של "טובת הילד", לבין המצב המצוי:

  1. ילד שחי במצב כלכלי קשה, מאוד, וסובל מהזנחה ויחס קשה: לעיתים, הפער בין הרצוי למצוי, הוא פער גדול מאוד, ובמקרה כזה, הילד לא יוכל להישאר בחזקת הוריו.
  2. ילד שמוקף חום ואהבה מבני משפחתו, אך המשפחה במצב כלכלי גרוע: במצב כזה, יש פער בין המצב הרצוי לרצוי, אך במצב כזה, פקידת הסעד מירי אופריכטר, מודעת לכך, שטובת הילד להיות עם הוריו הביולוגים, ולכן, לא תוציא את הילד מביתו, ותנסה בכל הכלים העומדים לרשותה, לסייע להם כלכלית.

baby-17327_640

מה עושים במקרה בו צריך להוציא ילד מחזקת הוריו?

פקידת הסעד מירי אופריכטר, פועלת בגישה שונה כאשר היא מוציאה ילד מביתו: היא תעדיף שהילד יגדל אצל קרובי משפחתו, ולא במשפחת אומנה, או פנימייה. במידת הצורך, היא תיאבק על כך, מול הממונים עליה.

מדוע? כי מירי אופריכטר, מבינה שחום ואהבה, הם הגורם המכריע בהתפתחות התקינה של הילד, ולכן תעדיף שיגדל אצל בני משפחתו, גם אם אינם בעלי השכלה גבוהה, או עשירים. פקידת הסעד מירי אופריכטר, תסייע לבני המשפחה בגידול הילד, הן בכלים העומדים לרשותה, והן בשיחות העצמה לבני המשפחה המגדלים את הילד.