Tag Archives: צרידות אצל ילדים

צרידות אצל ילדים זה לגמרי נורמלי, לרוב

צרידות היא למעשה סימפטום של הפרעה במיתרי הקול שלנו. במצב רגיל ותקין, מיתרי הקול שלנו נקיים וחלקים ומאפשרים לנו לייצר צלילים נקיים, מלאים ובעוצמה הרצויה לנו. במצב של צרידות בגרון אותם מיתרי קול מתפקדים למעשה בצורה לקויה בגין התכווצות, דלקת או אפילו גידול במיתרי הקול. מצב של צרידות בילדים יכול בדרך כלל להתקיים לאחר אימוץ משמעותי של מיתרי הקול כמו למשל אחרי שירה קולנית במהלך טיול שנתי, או אפילו דיבור קולני במהלך היום יום. במקרה זה מדובר בדרך כלל בדלקת זמנית או בהתכווצות מיתרי הקול לאור המאמץ, ומדובר במצב זמני וחולף בלבד.

צרידות הנמשכת יותר ממספר ימים

יחד עם זאת, צרידות אצל ילדים יכולה להפוך גם למצב של צרידות מתמשכת ובמקרה כזה, בהחלט ישנה חשיבות להגיע לבדיקת רופא מומחה על מנת לבחון את הסיבה לצרידות ולקבל את הטיפול המתאים. ככלל, צרידות מתמשכת היא צרידות שנמשכת מעבר לימים ספורים, שלושה ארבעה ימים. אין בכך כדי להעיד שמדובר בבעיה מהותית, והצרידות עדיין יכולה לעבור ביום שלמחרת או בתוך יומיים, אבל צרידות הנמשכת מעבר למספר ימים הוא מצב שכבר צריך לעורר שאלות.

צרידות בילדים

צרידות מתונה שהופכת להיות קבועה

אחרי שאמרנו את זה, צרידות כרונית היא צרידות מסוג אחר לגמרי. בעוד שצרידות טיפוסית הוא מצב שבו הקול נפגע בצורה משמעותית, וקשה לאדם להוציא צלילים מפיו ולדבר באופן נורמלי, צרידות ממושכת או צרידות כרונית הוא מצב בו הקול מקבל גוון צרוד, אך יכולת הדיבור של האדם כלל אינה נפגעת. מצב זה אופייני בקרב מעשנים, אנשים הסובלים ממחלה זיהומית ואפילו לחץ נפשי. צרידות ממושכת היא לאו דווקא מצב מסוכן, אבל הוא בהחלט סימפטום לרמת סיכון גבוהה יותר.

ניתוחי מיתרי הקול

מגוון סיבות אפשריות להיווצרות מצב של צרידות כרונית, וחובת בדיקתן

אחת הבעיות המרכזיות עם צרידות ממושכת היא, שהצרידות מתפתחת לה לאיטה והופכת לשגרתית, ולרוב כלל לא שמים לב לעצם קיומה. צרידות בילדים לאורך תקופה יכולה לנבוע למשל מנוכחות בבית של הורים מעשנים, מלחץ נפשי או ממחלת רקע כרונית. הקול של ילדכם אמור להיות נקי וצלול והוא אמור להיות מסוגל לצעוק כאוות נפשו. אם זה לא המצב, גם אם אינכם יודעים להצביע על גורם ספציפי שיכול לגרום לאותה צרידות מתמשכת בילדכם, מומלץ מאוד להגיע לרופא מומחה ולבחון את הסיבות לצרידות ואת הטיפול המתאים לה.