Tag Archives: תרומת ביצית

טיפולי פוריות

טיפולי פוריות – הסדרה חוקית ומקצועית

הנושא של טיפולי פוריות הוא נושא שנמצא כיום בקונצנזוס העולמי, ומעטות התנועות החברתיות או הפוליטיות שמנסות להילחם בו. מלכתחילה, מדובר לכאורה במעשה שמתערב בפעילות הבריאה, כשאנו בני האדם לוקחים על עצמנו את התפקיד האלוהי של יצירת בן אנוש, אלא שבדיוק את הדרמה האלה יצרו אותן תנועות שרצו מלכתחילה להילחם בנושא, למרות שאין שום אמת מאחורי אותה דרמה. טיפול פוריות הוא במובנים רבים כמו תרופה הניתנת לאנשים הסובלים ממצב של עקרות. בנוסף לכך, טיפול פוריות הוא טיפול הנושא בחובו סיכונים מאחר והוא מנטרל למעשה את מנגנוני ההגנה הטבעיים של הגוף, כמו מנגנונים המונעים התעברות בגילאים מתקדמים.

מערכת חוקים להסדרת תחום ההפריה המלאכותית

בהתאם לכך, נוצר צורך ממשי למסגר את כלל הפעילות של טיפולי פוריות, טיפולים המבוצעים במרכזים מקצועיים כדוגמת מרפאת פוריות בלינסון, תחת מערכת חוקים העוסקים בכל ההיבטים של טיפולים אלה לרבות תרומת ביצית של אישה אחת לאישה אחרת, הנושא של הקפאת ביציות וההתחייבויות של הצדדים השונים המעורבים בתהליך זה, ומעבר לכך, הרשות לעבור טיפולים אלה בהתאם לגיל ובהתאם לבחינה של וועדה מקצועית. כמו כן, נושא זה הוא נושא שעדיין נמצא בשלבים שונים של מחקר, וישנם לא מעט מחקרים המיועדים לשפר את התהליך של הפריית ביציות של אישה, מה שמחייב איסוף נתונים מכלל הפעילות בתחום מכל רחבי הארץ.

מרפאת פוריות בלינסון

מגבלות הגיל המוגדרות בחוק

בישראל, מגביל החוק את האפשרות לקבל טיפולי פוריות עד גיל 45, שנחשב לגיל מתקדם מאוד ביחס לחקיקה דומה בעולם. כך למשל, באירופה עומדת הגבלה זו על גיל 39. עיקר ההגבלה על רקע של גיל נובעת מרמת הסיכון לעובר וליולדת, שכן ידוע שהריון ולידה הופכים להיות יותר ויותר מסוכנים ככל שהאישה מתבגרת מעבר לגיל 35. לעניין הגיל ישנם שיקולים נוספים כמו היכולת של הורים מבוגרים להעניק לילדיהם את האנרגיות והיחס המתאים, אם כי גיל 45 עדיין נחשב גיל צעיר בהיבט זה.

תרומת ביצית

איסוף מידע מחקרי וסטטיסטי

כאמור, במסגרת ההסדרה המקצועית של טיפולי הפוריות, נעשה מאמץ לרכז כמה שיותר מידע וידע שנצבר במרפאות הפוריות השונות ברחבי הארץ. בהתאם לכך, הוקם בשנת 2012 מסד נתונים ארצי למחזורי טיפול בהפריה חוץ גופית, מסד הכולל נתונים מקצועיים הנאספים ממרפאות שונות כדוגמת מרפאת פוריות בלינסון. איסוף נתונים זה מאפשר לנו למשל להבין שבשנת 2014, כ 4% מכלל לידות החי התקינות בישראל, מקורן בלידות כתוצאה מטיפולי הפריה. נתון נוסף שניתן ללמוד ממאגר נתונים זה הוא, שנכון לשנת 2014 כ 20% ממחזורי הטיפול הסתיימו בהריון, אם כי חשוב להבין שמדובר בהריון ולא בלידה. להסדרה החוקית והמקצועית ישנה חשיבות רבה בהסדרת פעילויות כמו תרומת ביצית, הקפאת ביציות וטיפול הפריה בכלל, וגם נושא זה של הסדרה נמצא בתהליך רציף של התהוות לצד ההתפתחות הטכנולוגית בתחום.