שינויים בתשלום מזונות לילדים מעל גיל 6

שינויים בתשלום מזונות לילדים מעל גיל 6

בחודש יולי 2017 נפל דבר במערכת המשפט, עקב פסיקה תקדימית מספר 919 של בית המשפט העליון בנושא אופן התשלום של אב גרוש לילדיו שהם מעל גיל 6 עבור דמי מזונות. תשלום מזונות לילדים מעל גיל 6 לאורך שנים רבות קבעו בתי המשפט לענייני משפחה את גובה תשלום דמי המזונות אשר על הגברים לשלם עבור ילדיהם לאחר הליך הגירושין. במקרים רבים נוצרו מצבים כלכליים בלתי אפשריים כיוון שהאב נאלץ להעביר את חלק הארי של הכנסותיו לטובת הילדים ולא נותר לו כסף לחיות חיים נורמטיביים. בעקבות המצב האבסורדי רבים מהם לא יכלו לשכור או לרכוש דירות ולכן חזרו לגור אצל ההורים. הפסיקה החדשה היא מודרנית ומגלה התחשבות רבה בכושר ההשתכרות של האב ויכולותיו הכלכליות לבצע תשלום מזונות לילדים מעל גיל 6. עבור ילדים קטנים יותר לא חל שינוי באופן החישוב לאור ההוצאות הרבות הקיימות בגילאים הצעירים. החשיבה שמאחורי הפסיקה החדשה התפיסה ההורית החדשה דוגלת בשוויון, על שני ההורים להעניק זמן זהה וערך כלכלי זהה לילדיהם על פי היכולות הכלכליות של כל אחד מהם. ההחלטה...
קראו עוד